Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Tento text definuje Principy ochrany osobních informací pro obchod HomeAir, obsahující především normy týkající se ochrany osobních informací a zabezpečení dat zadávaných Uživatelem na Internetových stránkách.
 2. Principy ochrany osobních informací jsou nedílnou částí Pravidel.

VÝZNAM POJMŮ

Pojmy uvedené v tomto textu mají následující význam:

 1. Správce - BALCER Sp. z o.o., ul. 1905 Roku 21/101, 26-600 Radom, KRS 0000913023, NIP 948262892
 2. Internetové stránky – internetová stránka na adrese https://homeair.cz a všechny její sub-stránky, 3. Strany – Správce a Uživatel,
 3. Uživatel – fyzická osoba, která používá Internetové stránky a v rámci nich poskytuje své osobní informace.

OCHRANA OSOBNÍCH INFORMACÍ

 1. Správce je administrátorem osobních informací dle nařízení o ochraně osobních informací ze dne 27. dubna 2016 (GDPR).
 2. Správce zpracovává informace v rozsahu, době a pro účely, které jsou vždy specifikovány v obsahu poskytnutém prostřednictvím formulářů pro sběr osobních informací od Uživatele.
 3. Osobní informace budou předávány pouze spolehlivým subdodavatelům Správce, např. poskytovatelům IT služeb nebo účetní firmě.

PRÁVA UŽIVATELE

 1. V případě jakýchkoliv změn osobních informací by měl Uživatel informovat Správce zasláním odpovídající zprávy.
 2. Uživatel má právo vyžádat přístup k svým osobním informacím, požadovat jejich opravu, vymazání a má právo na omezení zpracování těchto informací. Také má právo kdykoliv odvolat souhlas s jejich zpracováním bez ovlivnění legality zpracování, právo na portabilitu dat a právo vznést námitku proti zpracování osobních informací.
 3. Uživatel má možnost podat stížnost u vedoucího Úřadu pro ochranu osobních informací.
 4. Poskytování osobních informací je dobrovolné, ale absence souhlasu se zpracováním těchto informací znemožní využívání Internetových stránek.
 5. Správce má právo odmítnout vymazání osobních informací Uživatele, pokud je jejich uchování nezbytné kvůli právní povinnosti uložené Správci zákonem.

ZABEZPEČENÍ TECHNICKÝCH INFORMACÍ

 1. Správce využívá veškeré technické a organizační opatření k ochraně osobních informací Uživatele a jejich zabezpečení před náhodným či úmyslným poškozením, ztrátou, úpravou, neautorizovaným zveřejněním či přístupem. Data jsou uchovávána a zpracovávána na serverech s vysokou mírou zabezpečení s odpovídajícími bezpečnostními protokoly, které odpovídají požadavkům polské legislativy.
 2. Správce se zavazuje k uchovávání zálohových kopií obsahujících osobní informace Uživatele.
 3. Svěřená data jsou skladována na špičkovém hardwaru a serverech umístěných v bezpečných datových centrech s přístupem pouze pro autorizované osoby.
 4. Správce provádí veškeré operace spojené se zpracováním osobních informací s respektem vůči všem právním a technickým normám stanoveným pro ochranu osobních informací.

POLITIKA COOKIES

 1. Pro zlepšení uživatelského komfortu používají Internetové stránky cookies, včetně za účelem personalizace webu podle potřeb uživatelů a pro analytické účely. Cookies jsou malé textové soubory odesílané internetovou stránkou do zařízení uživatele.
 2. Internetové stránky využívají dva typy cookies: session cookies a trvalé cookies. Session cookies jsou dočasné a zůstávají uloženy ve zařízení Uživatele do doby odhlášení, opuštění stránky nebo vypnutí softwaru. Trvalé cookies zůstávají v zařízení Uživatele po dobu specifikovanou v nastaveních cookies nebo do jejich ručního odstranění.
 3. Na Internetových stránkách jsou využívány následující typy cookies:
 • „nezbytné“ – umožňující využití služeb dostupných na webu,
 • „bezpečnostní“ – sloužící k zajištění bezpečnosti,
 • „výkonnostní“ – umožňující shromažďování informací o způsobu používání webových stránek,
 • „funkční“ - umožňující "zapamatovat" nastavení vybraná Uživatelem a personalizaci uživatelského rozhraní, například v jazyce nebo regionu Uživatele.
 1. Uživatel může kdykoliv změnit nastavení cookies ve svém internetovém prohlížeči. Bez změny těchto nastavení souhlasí Uživatel s používáním cookies.

ZÁZNAMY O NÁVŠTĚVĚ

 1. Podobně jako většina internetových stránek, i my uchováváme HTTP dotazy odeslané na náš server (serverové logy). To zahrnuje:
 2. IP adresy, z nichž uživatelé přistupují k našemu webu; čas dotazu,
 3. čas odpovědi,
 4. jméno stanice klienta - identifikace provedená pomocí HTTP,
 5. informace o chybách, které nastaly během transakce HTTP,
 6. URL adresu stránky předtím navštívené uživatelem (referrer link) - např. informace o uživatelově prohlížeči.
 7. Údaje shromážděné v log souborech jsou používány pouze pro účely správy stránek.
 8. Shromažďované logy jsou uchovávány na dobu neurčitou jako podpůrný materiál pro správu stránek. Informace v nich obsažené nejsou odhalovány nikomu mimo ty, kteří mají oprávnění k správě Internetových stránek. Na základě těchto logů mohou být generovány statistiky sloužící k lepší správě. Agregované souhrny ve formě statistik neobsahují žádné údaje umožňující identifikaci návštěvníků stránek.

KONTAKTNÍ INFORMACE

 1. Uživatel má možnost kdykoliv kontaktovat Správce s otázkami týkajícími se toho, jak Správce využívá jeho osobní informace.
 2. Uživatel může také požadovat od Správce vymazání svých osobních informací buď kompletně nebo jejich část.
 3. S Správcem lze navázat kontakt zasláním zprávy na e-mail: shop@homeair.cz
nahoru
Shop is in view mode
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper Premium